Making for the Better

Hotline

081-702-6796

092-272-5480

รับซื้อเศษเหล็ก ให้ราคาสูง

บริษัทเป็นผู้รับซื้อและส่งเศษเหล็ก เศษทองแดงโดยตรงถึงโรงหลอม จึงสามารถให้ราคาซื้อที่สูงกว่าผู้ซื้อรายอื่นๆ บริษัทสามารถเข้าร่วมประมูล รายเดือน รายสามเดือนหรือรายปี ในแต่ละการซื้อ-ขายบริษัทสามารถทำราคาซื้อด้วยการใช้สูตรของ Billet Steel ที่มีความเที่ยงธรรมและยอมรับทั่วโลก ซึ่งจะ Win Win ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอย่างยุติธรรม บริษัทมีความพร้อมด้วยเอกสาร ใบอนุญาติที่ถูกต้องตามกฎหมายและสิ่งแวดล้อมตามที่ลูกค้ากำหนด

สำหรับการขนย้ายนั้นบริษัทยังมีอุปกรณ์ที่สนับสนุนการขน เช่น รถโฟล์กลิฟท์ รถตัก รถเฮียบ ซึ่งสามารถจัดเก็บและทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว