Making for the Better

Hotline

081-702-6796

092-272-5480

รับซื้อเศษเหล็กและเศษทองแดงที่มีราคาสูง

บริษัทเป็นผู้รับซื้อและส่งเศษเหล็ก เศษทองแดงโดยตรงถึงโรงหลอม จึงสามารถให้ราคาซื้อที่สูงกว่าผู้ซื้อรายอื่นๆ บริษัทสามารถเข้าร่วมประมูล รายเดือน รายสามเดือนหรือรายปี ซึ่งในแต่ละคราวบริษัทสามารถทำราคาซื้อด้วยการใช้สูตรของ Billet Steel ที่มีความเที่ยงธรรมและยอมรับทั่วโลก ซึ่งจะ Win Win ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายอย่างยุติธรรม  บริษัทมีความพร้อมด้วยเอกสาร ใบอนุญาติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสิ่งแวดล้อมตามที่ลูกค้ากำหนด

ขั้นตอน
     1. เพียงให้บริษัทได้เข้าไปดู เศษเหล็ก และเศษทองแดง ที่ปัจจุบันขายอยู่ รวมถึงการขอรายละเอียด เช่น จำนวนครั้งต่อ 1 อาทิตย์ ต่อเดือน    เอกสารที่ต้องใช้  ลักษณะการขนอยู่ปัจจุบัน เป็นต้น
     2. บริษัททำการเสนอราคาตามกฏของลูกค้า
     3. เริ่มการขนย้าย เมื่อได้รับการอนุมัติ

สำหรับการขนย้ายนั้นบริษัทยังมีอุปกรณ์ที่สนับสนุนการขน เช่น รถโฟล์กลิฟท์ รถตัก รถเฮียบ ซึ่งสามารถจัดเก็บและทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว
ให้โอกาสเราเพื่อให้คุณได้ขายเศษเหล็กและเศษทองแดงที่มีราคาสูงขึ้นและถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้เรายังสามารถตกลงในเงื่อนไขต่างๆ ตามข้อเสนอของลูกค้าได้ด้วย โทรหรือ Addไลน์ สอบถามรายละอียดโทรได้ครับ
โทรศัพท์ 081-702-6769
  092-272-5480
ไลน์ bcit
E-mail bcit2011@gmail.com
  boss.bcit@gmail.com
   

กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน