Making for the Better

Hotline

081-702-6796

092-272-5480

รับจ้างแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย

บริษัทรับงานแปลโดยตรง
     ซึ่งมีผู้แปลที่มีประสบการณ์ด้านงานแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย , ไทย-ญี่ปุ่น มากกว่า 20ปี โดยเฉพาะกับโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานญี่ปุ่น บริษัทมีความชำนาญงานแปลเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในสายการผลิต เช่น เครื่อง CNC , เครื่อง Stamping (Press Part) ,เครื่องพันมอเตอร์ (Wiring Machine) เครื่องSPOT และงานแปลเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น ISO  งาน Audit  เอกสารงานอบรม หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ BOIทั้งหมด ซึ่งที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประสบการณ์จริงโดยตรง บริษัทสามารถรับทั้งงานแปลที่เป็นเอกสารและงานแปลภายนอกสถานที่

ขั้นตอนงานแปลภาษา ญี่ปุ่น-ไทย,ญี่ปุ่น-ไทย วิธีการดังนี
     1. ลูกค้าสามารถติดต่อโดยทางโทร ฝาก E-Mail หรือไลน์ บริษัทจะรีบติดต่อกลับทันที
     2. ลูกค้าสามารถส่งงานตัวอย่างที่แปล ได้ทางช่องทางของบริษัท
     3. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของเอกสาร เช่น จำนวนหน้าทีแปล และเวลาส่งมอบ
     4. บริษัทจะประเมินราคา ระยะเวลา(วัน)ของการแปล และจะตอบกลับถึงลูกค้าภายใน 20 นาที
     5. เมื่อลูกค้าทำการยืนยันราคาและการส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถยืนยันด้วยการส่งใบสั่งซื้อได้ที่ช่องทางติดต่อของบริษัท (ส่งหนังสือรับรองบริษัทฯ,ภ.พ. 20 เพื่อตั้งรหัส)
     6. ขั้นตอนการแป
          - ทำความเข้าใจเอกสารก่อนแปล
          - แปลเอกสาร
          - ทบทวนเนื้อหา
          - ตรวจสอบเนื้อหาสุดท้าย
          - ส่งเอกสารให้ลูกค้า
     7. ลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
     8. ลูกค้าโอนค่าแปลเอกสาร(ตามที่ตกลง)ให้บริษัทตามบัญชีที่แจ้งไว้

งานแปลภาษานอกสถานที่
     สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานแปลภาษานอกสถานที่ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ลูกค้าสามารถสอบถามค่าบริการและนัดหมายตามช่องทางของบริษัทฯ ได้ทันที บริษัทจัดส่งค่าแปลภาษาโดยใบเสนอราคาให้ทราบ และรอการอนุมัติจากลูกค้า

เงื่อนไขและการชำระเงิน
     1. กรณีที่งานแปลภาษา(เอกสาร) มีมูลค่าเกิน 3000 บาทขึ้นไป กรุณาชำระเงิน 50% เพื่อยืนยันการสั่งแปลเอกสาร (บริษัทฯจะส่งงานแปลต้นฉบับทางไปรณีย์ หรือบริษัทของท่านโดยไม่คิดมูลค่า)
     2. มูลค่างานแปลที่ต่ำกว่า 3000 บาท ขอความชำระเงิน 100%
     3. โอนชำระค่าแปลภาษาตามหมายเลขบัญชี ที่แจ้งไว้
     4. บริษัทฯสามารถออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า และลูกค้าออกเอกสารหักณ.ที่จ่าย 3%
     5. กรณีงานแปลภาษานอกสถานที่ หลังจากจบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริษัทจะส่งใบกำกับภาษี ซึ่งลูกค้าสามารถจ่ายโดยเงินสด เช็คสั่งจ่าย หักณ.ที่จ่าย 3%

รับงานแปลโดยไม่จำกัดปริมาณ ด้วยมืออาชีพและประสบกาณ์ที่มีอย่างสุดกำลัง

โทร หรือ Add Line ฝากข้อความไว้ได้ครับ
โทรศัพท์ 081-702-6769
  092-272-5480
ไลน์ bcit
E-mail bcit2011@gmail.com
  boss.bcit@gmail.com
   

กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน