Making for the Better

Hotline

081-702-6796

092-272-5480

ชิ้นส่วนทองแดงตามแบบ (CU Piping)

บริษัทสามารถดำเนินการทำชิ้นงานทอแดงตามแบบ(CU Piping) ตามที่ลูกค้ากำหนดในหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดส่งโดยใช้รถแขวนในการจัดส่งเพื่อความสะดวก จัดเก็บง่ายไม่เปลืองเนื้อที่   ทำให้ลูกค้าบริหารจัดการได้ง่าย ควบคุมจำนวนได้อย่างชัดเจน ป้องกันการสูญหาย

ขั้นตอน
     1. บริษัทจะรีบนำข้อกำหนดของลูกค้า ร่วมกับทางแผนกวิศวกรรม หาแนวทางการผลิต
     2. บริษัทจะดำเนินการ จัดทำใบเสนอราคาชิ้นส่วนทองแดงตามแบบ(CU Piping) โดยข้อกำหนดตามที่ลูกค้ากำหนด เช่น ราคาทองแดง (ที่มา) การผลิต การจัดส่ง เป็นต้น
     3. จัดส่ง ใบเสนอราคา ให้กับลูกค้า พิจารณา
     4. เมื่อลูกค้าอนุมัติ หรือพอใจในการเสนอราคา บริษัทยินดีให้ลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน หรือ Factory Audit ตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด
     5. บริษัทพร้อมที่ สนับสนุน การผลิตที่มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าเป็นหลัก การจัดส่งที่ทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด และราคาชิ้นส่วนที่เป็นธรรม


บริการของเรา สามารถตอบโจทย์การลดต้นทุน เพื่อเป้าหมายที่ดีของธุรกิจคุณ
ลูกค้าสามารถโทร แจ้งไลน์เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตลอดเวลาทำการ  
 
     
                
ทั้งนี้เรายังสามารถตกลงในเงื่อนไขต่างๆ ตามข้อเสนอของลูกค้าได้ด้วย โทรหรือ Addไลน์ สอบถามรายละอียดโทรได้ครับ
โทรศัพท์ 081-702-6769
  092-272-5480
ไลน์ bcit
E-mail bcit2011@gmail.com
  boss.bcit@gmail.com
   

กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน