Making for the Better

Hotline

081-702-6796

092-272-5480

เกี่ยวกับบริษัท

BCIT : Provide = Costdown (VE)

           BCIT  คือตัวแทนเพื่อการจัดหาชิ้นส่วน วัตถุดิบ ด้วยทีมงานที่ประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปี สามารถให้คำปรึกษาหัวข้อหรือการปรับปรุง สำหรับการลดต้นทุนของชิ้นส่วนวัตถุดิบ ซึ่งยังคงคุณภาพ และการจัดส่งตามที่ลูกค้ากำหนด เสนอราคาที่ถูก เพื่อตอบสนองเป้าหมายผลกำไรของธุรกิจ ของคุณ


BCIT : ผู้รับซื้อที่ให้ราคาสูงสุด

           BCIT เป็นกลุ่มที่มีผู้รับซื้อเศษเหล็กทุกประเภทให้ราคาสูง เราเป็นผู้จัดส่งโดยตรงถึงโรงหลอม มีเอกสารครบตามกฎหมายกำหนด สามารถเสนอราคาที่สูง และสามารถกำหนดราคาซื้อ โดยใช้สูตรที่อ้างอิงจากจากต้นน้ำ(LME Billet) ได้อีกด้วย


BCIT : มีความชำนาญการแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย,ไทย-ญี่ปุ่น

          BCIT  มีผู้แปลภาษาที่มีประสบการณ์กับกลุ่มอุตสาหรรมโดยตรง กว่า 25ปีที่คลุกคลีกับการแปลผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครืองจักรหลายประเภท สามารถรับแปลจากเอกสาร และรับแปลโดยตรงที่บริษัทคุณ


BCIT : รับจัดหาสินค้าจากจีนและญี่ปุ่น 
          BCIT มีหลากหลายสินค้าที่ปัจจุบันที่จัดหาให้แล้วหลายๆ บริษัทในกลุ่มบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า เรามีโกดังเพื่อรองรับจัดเก็บสินค้าที่มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ไว้ใจเราในการดูแล ให้กับบริษัทของคุณทั้งคุณภาพสินค้า และราคาที่ถูก