Making for the Better

Hotline

081-702-6796

092-272-5480

Best Circle Intertrade

BCIT : Provide = Costdown (VE)

           BCIT  คือตัวแทนเพื่อการจัดหาชิ้นส่วน วัตถุดิบ ด้วยทีมงานที่ประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปี สามารถให้คำปรึกษาหัวข้อหรือการปรับปรุง สำหรับการลดต้นทุนของชิ้นส่วนวัตถุดิบ ซึ่งยังคงคุณภาพ และการจัดส่งตามที่ลูกค้ากำหนด เสนอราคาที่ถูก เพื่อตอบสนองเป้าหมายผลกำไรของธุรกิจ ของคุณ


BCIT : ผู้รับซื้อที่ให้ราคาสูงสุด

           BCIT เป็นกลุ่มที่มีผู้รับซื้อเศษเหล็กทุกประเภทให้ราคาสูง เราเป็นผู้จัดส่งโดยตรงถึงโรงหลอม มีเอกสารครบตามกฎหมายกำหนด สามารถเสนอราคาที่สูง และสามารถกำหนดราคาซื้อ โดยใช้สูตรที่อ้างอิงจากจากต้นน้ำ(LME Billet) ได้อีกด้วย


BCIT : มีความชำนาญการแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย,ไทย-ญี่ปุ่น

          BCIT  มีผู้แปลภาษาที่มีประสบการณ์กับกลุ่มอุตสาหรรมโดยตรง กว่า 25ปีที่คลุกคลีกับการแปลผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครืองจักรหลายประเภท สามารถรับแปลจากเอกสาร และรับแปลโดยตรงที่บริษัทคุณ


BCIT : รับจัดหาสินค้าจากจีนและญี่ปุ่น 
          BCIT มีหลากหลายสินค้าที่ปัจจุบันที่จัดหาให้แล้วหลายๆ บริษัทในกลุ่มบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า เรามีโกดังเพื่อรองรับจัดเก็บสินค้าที่มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ไว้ใจเราในการดูแล ให้กับบริษัทของคุณทั้งคุณภาพสินค้า และราคาที่ถูก

บริการ

ขายสินค้าทั่วไป

บริษัทจัดหาสินค้าที่มีความต้องการในตลาดทั่วๆไปที่มีคุณภาพและราคาถูกไว้บริการท่าน

รับซื้อเศษเหล็ก ให้ราคาสูง

บริษัทเป็นผู้รับซื้อเศษเหล็กและเศษทองแดงที่มีราคาสูง โดยวิธีประมูลทำสัญญาซื้อขาย รายเดือนราย 3 เดือน ด้วยการกำหนดราคาซื้อที่ดีที่สุด

รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

จัดหาชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป (Injection Parts) รวมทั้งจัดหาวัตถุดิบ (Material Resin) เพื่อให้ภาพรวมมีราคาถูกมากขึ้น ซึ่งเหมาะกับการลดต้นทุน

รับจ้างแปลภาษาญี่ปุ่น - ไทย

ประสบการณ์งานแปลภาษากว่า 20ปี ในโรงงานอุตสาหกรรม รับทั้งงงานแปลเอกสาร และงานแปลนอกสถานที่

จัดหาชิ้นส่วนสายไฟประกอบ

รับจัดหาชิ้นส่วนสายไฟประกอบ (Wiring Part Ass’Y) ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบริษัทฯเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนตร์

จัดหาชิ้นส่วนทองแดงตามแบบ

รับจัดหาชิ้นส่วนทองแดงตามแบบ (Copper Parts ,CU Piping) ที่มีคุณภาพ ราคาถูก และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มบริษัทฯเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนตร์

จัดหาชิ้นส่วนจีนและญี่ปุ่น

ด้วยทีมงานที่มีความรู้ จะค้นหาสินค้าและชิ้นส่วนหลากหลายชนิดที่มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดและราคาถูกให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอน

จัดหาชิ้นส่วนขึ้นรูปเหล็กและพ่นสี

รับจัดหาชิ้นส่วนเหล็กขึ้นรูป Press Parts / Stamping Parts และงานพ่นสี รวมทั้งจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

ผลงาน

ดูผลงานทั้งหมด >

BCIT = Support / Service / Take Care You

ส่งสารถึงเราบอกเล่าสิ่งที่คุณต้องการ

081-702-6796
092-272-5480